Von Mises Equivalent Strain

Entity name: Mises

\begin{displaymath}\epsilon_{vM} = 2/3 * \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\epsilon_{x}-...
...^{2}+6\epsilon_{yz}^{2}+6\epsilon_{zx}^{2}+6\epsilon_{xy}^{2}} \end{displaymath}